Hidde
Nijland
Stichting

Home

Welkom op de website van de Hidde Nijland Stichting.

De Hidde Nijland Stichting zet zich in voor de bevordering van al datgene wat naar het oordeel van het Bestuur kan bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschap en het onderwijs op het gebied van de elektrotechniek, speciaal van de sterkstroom aan de Technische Hogeschool Delft, zulks in de ruimste zin.

Boek: Schakelend element, 50 jaar Dr. Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Dr. Ir. H.A. Hidde Nijland Stichting is er een boek uitgebracht.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u op deze pagina digitaal door het boek bladeren.

Aankondigingen

Op vrijdag 2 December 2016 wordt om 16.00 uur in de Senaatszaal van de Aula van de Technische Universiteit Delft, Mekelweg 5, Delft, de dertiende Hidde Nijland Rede  uitgesproken door ir. M.J.M. van Riet, Senior Consultant Strategie, Research & Development bij Liandon onderdeel van Alliander.

Contact

Wilt u op de hoogte gehouden worden van aankomende activiteiten van de Hidde Nijland Stichting? Dat is mogelijk.

Op de contactpagina pagina kunt u uw gegevens achterlaten.